شرکت صنایع ساخت تجهیزات آسانبر موتوژن و ساوتر در تاریخ 9/12/1395 با مشارکت شرکت موتوژن تبریز و هلدینگ صنعت و معدن غدیر و شرکت بین المللی ایرانی- آلمانی GIC و  شرکت SLC   آلمان با شماره ثبت 44392 آغاز به کار نموده است.
این شرکت با بهره گیری از تلفیق توان عملیات شرکت موتوژن تبریز با بیش از 40 سال تجربه موفق در زمینه تولید انواع الکتروموتور و شرکتSLC  آلمان با بهره گیری از تکنولوژی شرکت HAUSHAHN آلمان با بیش از یکصد سال تجربه تولید تجهیزات آسانسور در اروپا به منظور ارتقاء سطح کیفی قوای محرکه آسانسور مورد مصرف کشور در 500 متر فضای اداری و 2000 متر فضای کارگاهی داخل شرکت موتوژن شروع به فعالیت نموده است .کیفیت، اطمینان از محصول و رضایت مندی مشتری اهداف این شرکت میباشد.